suzan bosch  helpt je te verbinden bij transities en nieuw samenspel

West 31 9285 WB Buitenpost | 06 31698542 | info@suzanbosch.nl


"Suzan inspireert en laat je anders kijken"

Als innovatiepsycholoog help ik je bij nieuw denken en (samen-)werken. Ik help je op een persoonlijke manier vorm te geven aan het niemandsland dat tussen oud en nieuw ligt. Zodat jij daarin het gevoel van regie houdt. Ik doe dat voor organisaties, teams en individuele medewerkers. Op een energieke, waarderende en progressiegerichte manier. We kiezen samen een passende vorm. Uiteraard neem ik mijn ruime professionele ervaring als consultant/trainer/coach mee. En vooral ook mijn persoonlijke sfeer. 

Als kunstenaar maak ik werk dat uitnodigt tot anders kijken naar natuur en verbinding. Ik kom het meest tot leven als ik kunst en creativiteit mag inzetten in een vernieuwingstraject. En dat doe ik als geen ander.

Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and do it. (H. Thurman)


Het is tijd

Onszelf heruitvinden, onze talenten beter benutten. Dat is de grote uitdaging van de huidige tijd waarin meer van hetzelfde vaak niet meer werkt. Het is tijd om onze krachten anders aan te spreken. Met meer natuurlijke energie, plezier en gezamenlijkheid. 

Niet systemen en procedures centraal stellen, maar menselijke mogelijkheden de ruimte geven. Door anders te organiseren. Samen met de mensen die dichtbij het uitvoerende werk staan. Denken en doen als onlosmakelijk aanvullend op elkaar, onderlinge verschillen benutten in plaats van wegpoetsen.

 


Nieuwe betekenis

Als we talenten als uitgangspunt nemen, dan kunnen we met vernieuwde kracht nog veel verder komen dan waar we nu zijn.  Wil jij ook een meer duurzame welvaart waarin zoveel mogelijk mensen kunnen aansluiten en meedoen? Waarin welzijn en zingeving in de werkomgeving worden gezien als de zuurstof van onze manier van organiseren? Met elkaar iets gaan beginnen en onderweg al lerende stap voor stap verder werken, dat is wat een stevig fundament geeft. Daar geloof ik in.


Een nieuwe manier van vernieuwen

Ik wil mensen inspireren om te transformeren op een manier die bij hen past. Dit doe ik door samen met hen projecten uit te voeren waarin waardering voor wat leeft en progressie centraal staat. In dialoog met alle belanghebbenden. 

Mijn talent is het open kijken naar mogelijkheden, mijn kracht ligt in het verbindend werken met een breed palet aan werkvormen, die energie en bezieling geven. 

Deze manier van vernieuwen kan in het begin taai en moeizaam lijken. Je zult merken dat het nodig is om eerst te investeren in een breed draagvlak. Dat vereist vaak eerst waardering voor de weerstand die (ook) leeft. Mijn ervaring is dat het als een werkt als een zweefvliegtuig: er is een motor nodig om op te stijgen maar als er eenmaal voldoende lucht onder zit, kan het op deze lucht moeiteloos zelfstandig verder. Over toekomstbestendigheid gesproken! 


Verbindend en creatief

Mijn aanpak is gebaseerd op Appreciative Inquiry (AI, waarderend verkennen) en de methode van Progressiegericht/Oplossingsgericht werken. Ik combineer dat met mijn open blik en talent voor het denken in mogelijkheden. Dat geeft alle betrokkenen energie!


Alles wat fout gaat of ontbreekt, wordt minder relevant naarmate je je meer richt op dat wat leeft in positieve zin. Je werkt als het ware aan de groeilijn. Daarmee past deze manier van kijken naar mensen heel goed bij mijn voorliefde voor bezieling en creativiteit. En in de praktijk blijkt deze manier heel concreet en succesvol te zijn.

Wat te doen in Niemandsland?

Mijn rol kan variëren van concreet & bekend (trainer, workshopleider, adviseur, intervisiebegeleider, facilitator creatieve sessies) tot onbekend & minder strak gedefinieerd (aanjager, meedenker, inspirator). 

Ik hou er van om als mee-makend adviseur een tijdje op te trekken met de mensen die zich in een transitie bevinden: ik kan me goed verhouden met het Niemandsland dat tussen bekend en nieuw terrein ligt. Het gebied waar de verhoudingen opnieuw vorm moeten krijgen, en waar veel te ontdekken valt.

Ik begeleid projectleiders en teams op het gebied van Het Nieuwe Werken (met focus op de gedragskant), geef begeleide intervisie aan teamleiders in organisatieontwikkeltrajecten, adviseer organisaties die bezig zijn met cultuurverandering rondom eigenaarschap en resultaatverantwoordelijk werken. Ook help ik leidinggevenden bij gemeenten die bezig zijn met sociale innovatie: Welzijn Nieuwe Stijl, burgerkracht, integraal werken.

Als loopbaaninspirator werk ik op individueel niveau aan innovatie. Ik coach graag mensen die graag gelukkiger willen worden met hun werk en hun natuurlijke talenten beter willen benutten. Soms is dat een kwestie van een nieuwe match vinden. Soms is het nodig je talent beter naar voren te halen. Als je dat voor jezelf doet, komt er vaak ook veel meer energie los om spannende stappen te zetten als dat nodig is. Zoek je vernieuwing in je huidige werk? Ik heb ervaring en expertise op het terrein van zelfmanagement en begeleid mensen die door Het Nieuwe Werken behoefte hebben aan verbetering in hun balans tussen privé en werk.

Neem contact op als je vragen hebt, ik vind het leuk om je verder te helpen! 

info@suzanbosch.nl

06-31698542